Bono thiết kế áo thun làm từ thiện

Rocker của ban nhạc U2 Bono (ảnh) vừa thiết kế một loạt áo thun phiên bản hạn chế để bán lấy tiền giúp các nông dân nghèo ở châu Phi

TT – Rocker của ban nhạc U2 Bono (ảnh) vừa thiết kế một loạt áo thun phiên bản hạn chế để bán lấy tiền giúp các nông dân nghèo ở châu Phi.


TT – Rocker của ban nhạc U2 Bono (ảnh) vừa thiết kế một loạt áo thun phiên bản hạn chế để bán lấy tiền giúp các nông dân nghèo ở châu Phi.

Sản phẩm của Bono cùng với nhóm Hard Rock có tên gọi Bono Signature Series T-shirt sẽ giúp hỗ trợ tài chính cho sáng kiến giáo dục nông dân về bảo vệ thực vật và động vật địa phương ở Zambia. Hạnh Nguyên

(Theo Reuters)